Постове

4

Следващи

19

Последвани

4
Борис Стоянов

@bugsy87

0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 7 0